Hết năm 2020, sẽ hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020 là hoàn thành cổ phần hóa 137 DN; phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 DN (chưa bao gồm các công ty nông, lâm nghiệp, DN quốc phòng, an ninh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Công ty Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) theo Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.     

Hoàng Việt