Halico lỗ thêm 38,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2018

(BĐT) - Như vậy, tổng số lỗ lũy kế của Halico đến thời điểm cuối quý II/2018 là hơn 294,5 tỷ đồng. Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico) vừa có báo cáo tài chính bán niên 2018 với kết quả lỗ 38,8 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận gộp của Halico là 5,6 tỷ đồng, khả quan hơn so với con số lỗ 2,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Đồng thời doanh thu thuần bán hàng cũng tăng trưởng đột biến 90% từ 36,7 tỷ đồng lên hơn 70 tỷ đồng. Số dư các khoản tiền tệ của Công ty tại thời điểm cuối quý II/2018 là hơn 60,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 139,8 tỷ đồng hồi đầu năm.

Thế Anh