“HAGL Agrico không hủy niêm yết”

(BĐT) - Đó là lời khẳng định của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) – thể hiện trong một văn bản gửi toàn bộ cổ đông Công ty.

Theo đại diện HAGL Agrico, hủy niêm yết không phải là chủ trương của Công ty, đồng thời Công ty không vi phạm các quy định có thể dẫn đến việc hủy niêm yết bắt buộc.

Văn bản từ phía HAGL Agrico được đưa ra ngày 5/8 sau phiên giảm sàn và dư bán 1,6 triệu cổ phiếu HNG vào ngày 4/8 vừa qua, chính thức chạm mốc 6.000 đồng/CP. Phiên giao dịch ngày 5/8, tình hình HNG vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi tiếp tục giảm sàn xuống mức 5.600 đồng/CP.

Đan Nguyên