Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 tăng trưởng 23%

(BĐT) - Sáng ngày 28/6, Tổng công ty Bia - Rượu- Nước Giải khát Hà Nội (Habeco) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, thông qua kế hoạch kinh doanh và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 - 2023.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

ĐHĐCĐ đã thông qua chỉ tiêu doanh thu năm 2018 đạt 8.895 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 811,4 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, tỷ lệ cổ tức năm 2018 dự kiến 20%. Số lượng HĐQT nhiệm kỳ này giảm từ 4 thành viên xuống còn 3 thành viên. Bên cạnh 2 thành viên cũ là ông Trần Đình Thanh (giữ chức Chủ tịch HĐQT) và ông Stefano Clini, 1 cá nhân mới trúng cử là ông Ngô Quế Lâm (giữ chức Tổng giám đốc).    

Thế Anh