Hà Nội: Số DN thành lập mới tăng mạnh

(BĐT) - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và ước 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa công bố cho thấy, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh. 

Tính đến ngày 21/6/2016, số DN đăng ký thành lập mới là 10.832 DN, tăng 24% so cùng kỳ năm 2015; vốn đăng ký đạt 92,5 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ năm 2015. Đây là một trong những tín hiệu tích cực của cộng đồng DN trước những cam kết mạnh mẽ của chính quyền Thủ đô trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thời gian gần đây.

Thông tin về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn Thành phố, Báo cáo của Cục Thống kê TP. Hà Nội ghi nhận, tính từ đầu năm đến ngày 21/6/2016, tổng số vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 1,9 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 95% kế hoạch năm 2016.

Nguyễn Thủy