Hà Nội khuyến khích đăng ký doanh nghiệp qua mạng

(BĐT) - Để thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp (DN) qua mạng điện tử đạt 10 - 15% trước ngày 1/10/2016; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10% trước ngày 1/1/2017, UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng và đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký DN qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.

Trước mắt, Cục Thuế Thành phố phối hợp bảo đảm việc cấp mã số DN trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin DN do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến khi chưa thực hiện việc cấp mã số tự động. Đồng thời, nghiên cứu việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử trong đăng ký để tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Ngoài ra, UBND Thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc miễn, giảm lệ phí đăng ký DN đối với trường hợp DN nộp hồ sơ đăng ký qua mạng theo hướng: miễn việc thu lệ phí đối với trường hợp DN nộp hồ sơ đăng ký qua mạng từ 15/6/2016 đến 31/12/2016; giảm 50% mức lệ phí đối với trường hợp DN nộp hồ sơ đăng ký qua mạng từ 1/1/2017 cho đến 31/12/2017; từ 1/1/2018 thu lệ phí đối với trường hợp DN nộp hồ sơ đăng ký qua mạng theo đúng quy định.

Trần Tuyết