Hà Nội không thanh, kiểm tra DNNVV trong 3 năm đầu thành lập

(BĐT) - Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020” vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành với 9 nội dung hỗ trợ chung và 4 nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Hà Nội sẽ được hỗ trợ: gia nhập thị trường; tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của DN; công tác kế toán cho DNNVV khởi sự; mặt bằng sản xuất; hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV và DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Ngoài ra, Hà Nội còn hỗ trợ chi phí thực hiện thủ tục thành lập DN mới; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hộ kinh doanh. Đặc biệt, TP. Hà Nội cam kết không thực hiện thanh, kiểm tra DNNVV trong thời gian 3 năm đầu kể từ khi thành lập. Việc thanh, kiểm tra DN chỉ được thực hiện trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.          

Trần Kiên