Hà Nội: Cổ phần hóa 5 đơn vị sự nghiệp công lập

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần (CTCP). 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thủ tướng đồng ý trong giai đoạn 2018 - 2020 cho Hà Nội chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. Các đơn vị này gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội; Nhà khách UBND TP. Hà Nội; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP. Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đó.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định. Sau khi cổ phần hóa, UBND TP. Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các CTCP (nếu còn vốn nhà nước).           

Việt Anh