Gần 9.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

(BĐT) - Bộ KH&ĐT cho biết, tháng 8/2016, cả nước có tổng số 9.282 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 100.938 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký là 112.853 lao động.

Đáng chú ý, Bộ KH&ĐT cho biết, số DN quay trở lại hoạt động trong tháng 8 là 2.005 DN, trong khi số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thấp hơn, 1.531 DN. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng DN vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Trung Hiếu