Gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2017

(BĐT) - Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, ngay trong tháng đầu tiên của năm mới 2017 trên cả nước đã có 8.990 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% về số DN và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2017

Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 1/2017 đạt 10 tỷ đồng, tăng 40,9%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 104,1 nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 1 còn có 5.564 DN quay trở lại hoạt động, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2017 năm nay lên gần 14,6 nghìn DN.

Số DN đăng ký thành lập mới trong tháng ở phần lớn các ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số DN và số vốn đăng ký như: nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 2,4% về số DN và tăng 658% về số vốn đăng ký; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 57,6% và tăng 455,5%; khai khoáng tăng 3,4% và tăng 401,2%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 14,7% và tăng 249,6%; kinh doanh bất động sản tăng 75,3% và tăng 215%...

Tuy nhiên, cơ quan thống kê cũng cho hay, trong tháng 1/2017, vẫn  có 13.289 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016; bao gồm 6.822 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31,7% và 6.467 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 11,1%.

Trong tổng số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 2.653 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 38,9%); có 2.274 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 33,3%); có 1.193 công ty cổ phần (chiếm 17,5%); 702 DN tư nhân (chiếm 10,3%). Đối với DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2.813 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 43,5%); có 1.920 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); có 1.236 công ty cổ phần (chiếm 19,1%) và 498 DN tư nhân (chiếm 7,7%). Từ số liệu này, cơ quan thống kê cho rằng, theo lĩnh vực hoạt động, số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong tháng 1/2017 của hầu hết các ngành đều giảm so với cùng kỳ năm 2016, trong đó một số ngành giảm mạnh: nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 54,3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 38,4%; khai khoáng giảm 37,5%; vận tải, kho bãi giảm 30,8%; xây dựng giảm 28,3%...

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2017 là 1.583 DN, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 1.460 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,2% và tăng 16,3%. Nếu phân theo loại hình DN, trong tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 592 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 37,4%); 487 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,8%); 190 DN tư nhân (chiếm 12%) và 314 công ty cổ phần (chiếm 19,8%).

Việt Anh