Gần 15.000 DN đã quay trở lại hoạt động

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 54.501 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 427.762 tỷ đồng, tăng 20% về số DN và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 DN là 7,8 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm là 1.202.486 tỷ đồng. Con số này bao gồm 427.762 tỷ đồng của DN đăng ký thành lập mới và 774.724 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn.

Có 14.902 DN đã quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay.

Về số DN giải thể, thống kê của Bộ KH&ĐT cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 5.507 DN đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng năm 2015 DN giải thể giảm 0,9%). Phần lớn DN giải thể trong 6 tháng đầu năm có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (5.129 DN, chiếm 93% tổng số DN giải thể).

Đã có 12.203 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2015; 18.916 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 4,2%. Số lượng DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những DN có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,5%.              

Trần Kiên

Tin liên quan