FT1 chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

(BĐT) - Ngày 28/8 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2017 của CTCP Phụ tùng máy số 1 (UPCoM: FT1).

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%, tương ứng tổng số tiền chi trả 24,78 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/9. 

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 855 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 59,1 tỷ đồng. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 865 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 25% bằng tiền mặt.

T.H