FPT trúng gói thầu cung cấp phần mềm hơn 60 tỷ đồng

(BĐT) - Ban quản lý Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (BQLDA) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DL2 thuộc Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam, trong đó nêu rõ nhà thầu trúng thầu, nhà thầu bị loại và lý do loại nhà thầu.
Nhà thầu Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT có thế mạnh trong cung cấp các sản phẩm phần mềm quét quang. Ảnh: Nhã Chi
Nhà thầu Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT có thế mạnh trong cung cấp các sản phẩm phần mềm quét quang. Ảnh: Nhã Chi

Nội dung của Gói thầu DL2 là nhập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội. Gói thầu này được ghép lại từ Gói thầu DL2, DL3, DL4 trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó. Gói thầu có giá hơn 61,763 tỷ đồng.

Theo thông tin do một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của BQLDA cung cấp cho phóng viên Báo Đấu thầu, gói thầu này có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty CP Phần mềm trực tuyến và Thương mại điện tử; Công ty CP Telsoft; Công ty TNHH Điện tử tin học EI; Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, có 2 hồ sơ dự thầu của Công ty CP Phần mềm trực tuyến và Thương mại điện tử và Công ty CP Telsoft không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên bị loại. Lý giải thêm về lý do bị loại, đại diện BQLDA cho biết, hồ sơ dự thầu của Công ty CP Phần mềm trực tuyến và Thương mại điện tử không đáp ứng yêu cầu về đề xuất kỹ thuật, cụ thể là chưa đưa ra giải pháp kỹ thuật cụ thể, chưa có phần mềm, không trình bày về các chức năng, công năng, tính năng kỹ thuật. Công ty CP Telsoft cũng không đáp ứng yêu cầu về đề xuất kỹ thuật, cụ thể là chưa có thiết kế và kế hoạch sử dụng phần mềm quét quang.

Còn lại 2 nhà thầu là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Điện tử tin học EI tiếp tục lọt vào vòng xác định giá đánh giá. Giá dự thầu sau sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch của Công ty TNHH Điện tử tin học EI không phải là thấp nhất, do có bổ sung chi phí dự phòng là hơn 2,8 tỷ đồng. Nhà thầu có giá đánh giá xếp thứ nhất là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (hơn 57,98 tỷ đồng), do đó nhà thầu này đã được lựa chọn trúng thầu. Giá trúng thầu là 60,868 tỷ đồng (giảm 865 triệu đồng so với giá gói thầu). Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.

Phạm vi công việc của hợp đồng là sử dụng phần mềm công nghệ quét quang và nhận dạng để tổ chức nhập dữ liệu các phiếu điều tra có được từ hai đợt điều tra thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và thông tin hộ gia đình có người nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng (phiếu C1) tại 63 tỉnh/thành phố; chuyển dữ liệu nhập được vào cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý trợ giúp xã hội.

Đại diện của BQLDA cũng cho biết, Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam có sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), nên việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của nhà tài trợ về đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB). Tổng mức đầu tư của Dự án là 62,5 triệu USD (tương đương 1.315 tỷ đồng). Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2014 - 2019. Trong quá trình thực hiện Dự án, một số gói thầu đã có sự thay đổi, một số gói bị hủy, một số gói được ghép vào với nhau và bổ sung thêm một số gói thầu, tuy nhiên không làm thay đổi tổng mức đầu tư của Dự án. Tính đến nay, bên mời thầu đã thực hiện 41 gói thầu (trong đó có 13 gói thầu mua sắm hàng hóa và phi tư vấn, 27 gói tư vấn), hiện còn 6 gói chưa thực hiện, và 1 gói vừa mới phê duyệt dự toán.

Lê Xuân