FPT Telecom trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 29/12, Công ty cổ phần Viễn thông FPT – FPT Telecom (Mã CK: FOX) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/3/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với 150,75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến sẽ chi khoảng 301,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, tháng 10/2017, Công ty đã trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%. Với tỷ lệ tạm ứng 20% lần này, tổng mức chia cổ tức của Công ty đến thời điểm hiện tại là 30%, vượt kế hoạch tỷ lệ 20% đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên trước đó.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.605,82 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 932,97 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 72,37% kế hoạch doanh thu và 77,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hoàng Hải