FID dự kiến tăng vốn lên 200 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID) dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường trong tháng 9 tới để trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.
FID dự kiến tăng vốn lên 200 tỷ đồng

Ngoài ra, Công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành năm 2016, kế hoạch bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016 - 2017.

Trước đó, HĐQT FID đã thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn tại V.I.T, bao gồm chuyển nhượng hơn 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 51%) cho ông Hoàng Ngọc Chiến - cổ đông sáng lập của V.I.T và quyết định thu hồi 45 tỷ đồng đã chuyển vào V.I.T dự định góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ  nhưng chưa thực hiện đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong quý II/2016, FID đạt doanh thu hơn 66 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế 62 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 111 tỷ đồng, tăng 50%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,8 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hoàng Anh
ĐTCK