FCN: mục tiêu doanh thu tăng 57%, lợi nhuận tăng 12%

Định hướng hoạt động của FCN là tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, mở rộng tiếp cận thi công các công trình ngầm và không gian ngầm.
FCN: mục tiêu doanh thu tăng 57%, lợi nhuận tăng 12%

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Fecon (FCN) diễn ra vào ngày 23/4 tới, HĐQT FCN sẽ trình đại hội thảo luận, thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với các chỉ tiêu chính: 2.600 tỷ đồng doanh thu, 173 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt tăng 57% và 12% so với năm 2015; cổ tức 10%.

Định hướng hoạt động của FCN là tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, mở rộng tiếp cận thi công các công trình ngầm và không gian ngầm, phát triển lĩnh vực hạ tầng, trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng về giao thông, năng lượng và môi trường.

Cùng với mở rộng thị trường trong nước, FCN sẽ phát triển thị trường nước ngoài. Với hoạt động đầu tư, FCN sẽ tìm kiếm cơ hội mua bán, sáp nhập, hoặc liên doanh, liên kết với các đối tác cùng ngành nhằm mở rộng quy mô hoạt động; đầu tư tăng năng lực tài chính cho các công ty con trong hai mảng quan trọng là hạ tầng và công trình ngầm.

 

Theo H.Hòe
ĐTCK

Tin liên quan