DVP: Năm 2015 dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 70%

Năm 2015, Cảng Đình Vũ đạt sản lượng 620.062 teu, vượt 5,45% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với năm 2014; doanh thu cả năm đạt hơn 700,8 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm, tăng gần 21% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 310,55 tỷ đồng, vượt 34,43% kế hoạch năm, tăng 28,15% so với năm 2014.
DVP: Năm 2015 dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 70%

HĐQT CTCP Cảng Đình Vũ (DVP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2015 đạt sản lượng 149,3 teu, vượt 3% kế hoạch quý, doanh thu đạt gần 173 tỷ đồng, vượt 23,45% kế hoạch quý, lợi nhuận trước thuế đạt 59,486 tỷ đồng, vượt 8,15% kế hoạch.

Lũy kế năm 2015, Cảng Đình Vũ đạt sản lượng 620.062 teu, vượt 5,45% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với năm 2014; doanh thu cả năm đạt hơn 700,8 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm, tăng gần 21% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 310,55 tỷ đồng, vượt 34,43% kế hoạch năm, tăng 28,15% so với năm 2014.

Năm 2016, DVP đặt kế hoạch sản lượng đạt 620.000 teu tương đương 8,68 triệu tấn, xấp xỉ thực hiện năm trước, doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, cổ tức dự kiến trên 30%. Năm 2016, DVP dự kiến đầu tư 10 đầu kéo container chuyên dụng chở container trong cảng.

DVP đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 20%, dự kiến sẽ chia cổ tức đợt 2 tỷ lệ 50% (cả năm 70%).

HĐQT nhất trí dự kiến ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 14/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng.

Theo Hoàng Ly
ĐTCK

Tin liên quan