Dược liệu TW2 trúng 2 lô thầu gần 140 tỷ đồng

(BĐT) - Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu mua thuốc với tổng giá gói thầu hơn 400 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Gói thầu 1: 291 danh mục thuốc theo tên generic có giá gói thầu hơn 241.310 triệu đồng. Theo thông tin mà Bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) thì danh sách nhà thầu trúng thầu Gói thầu 1 này gồm 42 nhà thầu, trúng 42 lô thầu khác nhau.

Gói thầu 2: 138 danh mục thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị có giá gói thầu hơn 159.876 triệu đồng. Danh sách nhà thầu trúng thầu gói thầu này gồm: Công ty CP Dược phẩm Thiên Thảo (giá trúng thầu 446 triệu đồng); Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (giá trúng thầu hơn 37.753 triệu đồng); Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 (giá trúng thầu gần 329 triệu đồng) và Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 (giá trúng thầu gần 115.222 triệu đồng).

Bên mời thầu cho biết, cả 2 gói thầu có tổng giá gói thầu hơn 400 tỷ đồng nêu trên đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cả 2 gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, loại hợp đồng là trọn gói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, cả 4 nhà thầu trúng các lô thầu của Gói thầu 2 đều nằm trong danh sách 42 nhà thầu trúng các lô thầu của Gói thầu 1. Trong đó, Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 trúng 2 lô thầu của Gói thầu 1 và Gói thầu 2, với tổng giá trúng thầu gần 140 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 có vốn điều lệ 10,5 tỷ đồng. Địa chỉ của nhà thầu này tại Số 94, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngành nghề hoạt động của nhà thầu này là bán buôn thuốc, vắcxin, sinh phẩm và trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Bích Thảo