Dragon Capital đã bán ròng 500.000 cổ phiếu PNJ

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài thuộc Dragon Capital quản lý.

Cụ thể, Norges Bank đã mua vào 200.000 cổ phiếu PNJ qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,53% (1,66 triệu cổ phiếu) lên 1,72% (1,86 triệu cổ phiếu).

Còn DC Developing Markets Strategies PLC đã bán ra 700.000 cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, DC Developing Markets Strategies PLC giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 1,73% (1,88 triệu cổ phiếu) xuống còn 1,09% (1,18 triệu cổ phiếu).

Như vậy, các quỹ có liên quan thuộc Dragon Capital đã bán ròng 500.000 cổ phiếu PNJ. Tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đầu tư này sau khi giao dịch giảm từ 10,37% (11,27 triệu cổ phiếu) xuống còn 9,92% (10,77 triệu cổ phiếu).


Bnews