DPR có tân Chủ tịch HĐQT, tháng 8 sẽ chia cổ tức 20%

Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT hiện tại nghỉ hưu theo chế độ từ 1/7.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 1/7 thay ông Đăng Gia Anh nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nhật sẽ làm người đại diện vốn công ty tại CTCP Gỗ Đồng Phú thay ông Gia Anh.

Đồng thời, HĐQT cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nhật từ ngày 1/7.

Ngoài ra, HĐQT còn thống nhất chia cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 20% mệnh giá bằng tiền mặt trong tháng 8.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, cổ tức năm 2017 là 60% mệnh giá, ứng với 240,7 tỷ đồng. Công ty đã chia 10% trong năm 2017, 50% còn lại được chia trong năm 2018.

Năm nay, công ty đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế 245,77 tỷ đồng và chia cổ tức tối thiểu 40% mệnh giá.

Sau 5 tháng đầu năm, công ty đạt lãi gộp về sản xuất kinh doanh 148 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất là doanh thu tài chính, cây cao su và khác 153 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu. Trong khi phần lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su của đơn vị chỉ đạt 14,2 tỷ đồng, giảm gần 70%. Giá bán cao su bình quân trong 5 tháng đầu năm là 35,9 triệu đồng/tấn, giảm 26% cùng kỳ năm trước, riêng tháng 5 giá bán giảm về 34,1 triệu đồng/tấn.


NDH