DP3 tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

(BĐT) - Ngày 18/10 tới, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã: DP3) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/11.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 360 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, và dự kiến chia cổ tức ở mức 30% bằng tiền mặt.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 240,98 tỷ đồng, tăng 41,86%; lợi nhuận trước thuế đạt 72,37 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 66,94% kế hoạch doanh thu và vượt 80,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H