Doanh thu CIC32 sụt giảm

(BĐT) - Nếu như so với cùng kỳ năm 2015, doanh thu của Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2 (CIC32) đạt 106 tỷ đồng thì quý I năm nay, doanh thu chỉ đạt 82,5 tỷ đồng.

Doanh thu chính là từ các hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong năm và lũy kế các hợp đồng xây dựng (36,7 tỷ đồng), bán hàng hóa (11,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý I/2016 cũng sụt giảm rõ rệt, đạt 19,6 tỷ đồng (quý I/2015 là 21,3 tỷ đồng).

Cùng với đó, CIC32 đang đối mặt với khoản nợ xấu 1,38 tỷ đồng, trong khi giá trị chỉ có thể thu hồi 374,3 triệu đồng. Hàng tồn kho là 67,7 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 44,1 tỷ đồng.

Riêng về khoản nợ 152 tỷ đồng của năm 2015 để lại, trong đó nợ của xây lắp là 132 tỷ đồng, quý I/2016, Công ty đã thu hồi được 70 tỷ đồng, số nợ còn lại khoảng 62 tỷ đồng do chưa được chủ đầu tư bố trí vốn.

Tuy nhiên, mức sụt giảm này dường như đã được CIC32 dự báo trước. Năm 2016, CIC32 hạ mục tiêu doanh thu xuống 1% so với năm 2015, ước đạt 550 tỷ đồng (2015 là 557,4 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế giảm 22%, ước đạt 79 tỷ đồng, trong khi năm 2015 là 101,2 tỷ đồng.

Thanh Tú