Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán bình quân 6,3 triệu đồng

Mức thưởng trung bình của các doanh nghiệp tương ứng một tháng lương, tăng 11% so với Tết Nguyên đán 2018. 
Một doanh nghiệp cơ khí ở Quảng Nam.
Một doanh nghiệp cơ khí ở Quảng Nam.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, đến nay đã có 58 địa phương gửi báo cáo tổng hợp từ trên 25.500 doanh nghiệp về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2019. Mức thưởng bình quân 6,31 triệu đồng/người, bằng một tháng lương, tăng 11,4% so với Tết 2018.

Khối các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết gần 5,8 triệu đồng/người (tăng hơn 15% so với năm ngoái). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là hơn 6,8 triệu đồng/người (tăng 10%).

Mức thưởng Tết Nguyên đán của doanh nghiệp dân doanh là hơn 6,4 triệu đồng/người (tăng 26%); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 6,2 triệu đồng/người (tăng gần 10%).

Trong dịp Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 1,42 triệu đồng/người (tăng hơn 23% so với năm 2018). Trong đó khối công ty TNHH MTV và khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng trên 1,5 triệu đồng/người (giảm 2-3% so với năm 2018).

Một số địa phương như Hải Dương, doanh nghiệp thưởng cho người lao động cao nhất là 900 triệu đồng, Quảng Nam là 600 triệu đồng, Hà Nội gần 400 triệu đồng.


Vnexpress