Doanh nghiệp Nhà nước lạc quan hơn về triển vọng ngành xây dựng quý III

(BĐT) - Kết quả cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng cho thấy có 60,6% doanh nghiệp (DN) đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với quý I/2018 thuận lợi hơn và giữ ổn định (24,2% DN đánh giá thuận lợi hơn và 36,4% DN đánh giá ổn định); có 38,6% DN cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.
Theo điều tra, xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng được đánh giá lạc quan. Ảnh: Tường Lâm
Theo điều tra, xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng được đánh giá lạc quan. Ảnh: Tường Lâm

Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có 57,3% DN đánh giá thuận lợi hơn và ổn định (22,6% DN đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% DN ổn định); có 39,6% DN nhận định tình hình khó khăn hơn. Xét theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đánh giá tình hình quý III/2018 khả quan hơn khi 60,2% đánh giá thuận lợi hơn và ổn định, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực DNNN khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% quý II/2018 xuống 57,4% quý III/2018 ở khu vực DN ngoài Nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Khu vực doanh nghiệp FDI).

Ngược lại, theo điều tra của Tổng cục Thống kê, DNNN có đánh giá ít khả quan hơn so với khu vực doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài Nhà nước về tổng chi phí cho hoạt động xây dựng. Cụ thể, trong quý II/2018 có 46,3% DN đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm so với quý I/2018; có 53,7% DN đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng. Dự báo tổng chi phí hoạt động xây dựng quý III/2018 khả quan hơn khi có 48,6% DN dự báo giữ ổn định và giảm so với quý II/2018, trong khi đó có 51,4% DN đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Theo hình thức sở hữu, có 57,4% DN thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm xây dựng quý II/2018 so với quý I/2018 giữ ổn định và giảm; tiếp đến là khu vực DN ngoài Nhà nước với 45,3%; thấp nhất là khu vực DNNN với 38,8%. Quý III/2018 so với quý II/2018 có 54,6% DN thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm cao nhất (36,7% DN ổn định và 17,9% DN giảm); khu vực DN ngoài Nhà nước với 31,4% DN giữ ổn định và 16,9% DN giảm; khu vực DNNN là 24,5% DN giữ ổn định và 11,2% DN dự báo giảm.

Minh Thư