Doanh nghiệp lo cải thiện chất lượng sản phẩm khi hội nhập

(BĐT) - Kết quả điều tra mới nhất nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê cho thấy, sự quan tâm hàng đầu của các DN Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế là chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo đó, trong số 3.500 DN công nghiệp chế biến, chế tạo tham gia điều tra, có tới 75,1% số DN cho rằng, chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt yếu quyết định đến hiệu quả cạnh tranh và phát triển bền vững, vì vậy nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ là chiến lược được lựa chọn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, chỉ có 43,9% số DN dự kiến có chiến lược nâng cấp công nghệ, máy móc, thiết bị. Đây là kết quả khá khiêm tốn, vì máy móc thiết bị, công nghệ là một trong những yếu tố cốt lõi, bền vững trong cạnh tranh và hội nhập.    

Hải Bình