DN Việt Nam kiện tự vệ tôn mạ màu nhập khẩu

(BĐT) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo các quy định của pháp luật tự vệ của Việt Nam đối với Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn mạ màu hay còn gọi là thép mạ kẽm phủ sơn, bao gồm tôn lạnh màu, tôn kẽm màu của một số doanh nghiệp (DN) đại diện cho ngành sản xuất trong nước.

Để phục vụ quá trình xem xét và đánh giá vụ việc, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các DN trong nước sản xuất/kinh doanh các sản phẩm tôn mạ nêu trên cung cấp: các thông tin về DN, công suất thiết kế và lượng sản xuất các sản phẩm tôn mạ trong các năm 2014 - 2016 và cung cấp các tài liệu/chứng cứ mà DN cho rằng liên quan đến vụ việc cũng như cho ý kiến ủng hộ hay phản đối việc tiến hành điều tra tự vệ đối với tôn mạ màu nhập khẩu.

Trên cơ sở những tài liệu nhận được, Bộ Công Thương sẽ xem xét và đánh giá vụ việc để đưa ra quyết định có khởi xướng điều tra hay không, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Đây là vụ kiện thứ tư của DN thép tại Việt Nam tiến hành đối với các sản phẩm thép nhập khẩu.

Hải Bình