Điện lực miền Nam hoàn thành đóng điện 29 công trình trong 7 tháng

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017, EVNSPC đã khởi công 29/79 công trình và hoàn tất đóng điện 29/69 công trình lưới điện 110/220kV. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng khối lượng công việc thực hiện được là 36 km đường dây xây dựng mới, 43 km đường dây cải tạo, nâng cấp và tổng công suất trạm biến áp tăng thêm là 973MVA.

Đối với lưới điện phân phối, EVNSPC đã đóng điện là 144/566 công trình. Tổng  khối lượng công việc thực hiện là 547 km đường dây trung áp xây dựng mới, 168 km đường dây trung áp cải tạo, 304 km đường dây hạ áp xây dựng mới, 521 km đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm tăng thêm là 108,24MVA.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2017, EVNSPC sẽ hoàn thành đóng điện các công trình trạm 220kV Long Xuyên 2, đường dây 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp Long Giang, phục hồi khoảng vượt sông Tiền đường dây 110kV Cao Lãnh 2 - Thạnh Hưng… Đặc biệt, EVNSPC cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.   

Việt Anh