Địa ốc Chợ Lớn: Doanh thu tăng 568%, lợi nhuận vẫn giảm 20%

(BĐT) - Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017. Theo đó doanh thu thuần của Công ty đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 30 tỷ so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ 2,8 tỷ đồng lên 4,2 tỷ đồng (tương ứng 50%). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đồng thời lợi nhuận khác chỉ đạt 0,65 tỷ đồng, giảm tới 5,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 3,4 tỷ đồng và giảm 20% so với quý I/2016.

Địa ốc Chợ Lớn có vốn điều lệ hơn 50 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình công cộng - nhà ở.                

Hoàng Việt