ĐHĐCĐ thường niên của PNC thất bại

(BĐT) - Sáng 30/6, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của Công ty CP Văn hóa Phương Nam (PNC) đã không diễn ra do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ ở mức 35%. Như vậy, đã có khoảng 65% cổ đông từ chối tham dự ĐHĐCĐ này. Đây cũng là tỷ lệ cổ đông vẫn đứng lên phản đối các tờ trình, quyết sách được HĐQT Công ty đưa ra trong các cuộc họp năm ngoái.

Tại 2 cuộc họp ĐHĐCĐ của PNC năm ngoái, nhóm cổ đông này đã có những chất vấn căng thẳng đối với các thành viên HĐQT. Có 2 điểm quan trọng mà nhóm cổ đông này đưa ra là tình hình làm ăn thua lỗ và tỷ lệ sở hữu của Công ty tại liên doanh CGV chỉ còn 10% thay vì 20% khi mới tham gia góp vốn.

Tuy nhiên, 2 ngày trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm nay, PNC đã chính thức công bố báo cáo kiểm toán hợp nhất 2015 với lợi nhuận đạt gần 4 tỷ đồng. Thêm vào đó, kiểm toán cũng xác nhận tỷ lệ sở hữu chính thức của PNC tại liên doanh CGV là 20% tính từ ngày 23/11/2015. Với những thông tin này, những luận điểm nhằm phản bác HĐQT có thể trở nên “yếu” đi khiến nhóm cổ đông không còn mặn mà tham gia ĐHĐCĐ lần này.

Theo Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nắm giữ 65% cổ phần của một doanh nghiệp có “quyền lực” rất mạnh khi ngoài việc khiến ĐHĐCĐ thất bại, còn có thể phủ quyết tất cả các quyết nghị mà Đại hội đưa ra mà không cần bất kỳ lý do nào.          

Đan Nguyên

Tin liên quan