ĐHCĐ bất thường BIDV: Trả cổ tức là vấn đề nóng!

(BĐT) - Ngay trước thềm ĐHCĐ bất thường lần này, BIDV đã ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%.
Ảnh: Đan Nguyên
Ảnh: Đan Nguyên

Sáng 22/10/2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tiến hành cuộc họp ĐHCĐ bất thường 2016 nhằm thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ BIDV. Theo đó, nội dung “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của BIDV” và “đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản” – bị bãi bỏ. Thay vào đó, Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của BIDV. Các thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật sẽ được “chuyển giao” từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc Ngân hàng.

Ngay trước thềm ĐHCĐ bất thường lần này, BIDV đã ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 4/11/2016, chính thức chi trả vào 21/11/2016.

Việc chi trả cổ tức của BIDV là một trong những điều khoản gây tranh cãi. ĐHCĐ thường niên 2016 của Ngân hàng được tổ chức vào tháng 4/2016 đã thông qua việc chi trả cổ tức 8,5% - thấp hơn mức đề ra tại cuộc họp năm trước 2015. Hình thức chi trả được thông qua hồi tháng 4/2016 là cổ phiếu chứ không phải tiền mặt. Chính vì vậy, quyết định chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt của BIDV là tương đối bất ngờ.

Hình thức chi trả cổ tức tiền mặt của BIDV đã được Bộ Tài chính thông qua. Việc chia cổ tức của BIDV cũng như của Vietinbank – ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV thừa nhận là vấn đề nóng!

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt là vấn đề mà HĐQT Ngân hàng rất cân nhắc. Nếu sang năm tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt, BIDV phải điều chỉnh các biến số để đảm bảo chỉ số CAR theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn Basel II – người đứng đầu BIDV khẳng định.

Với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của BIDV, Bộ Tài chính có thể thu về khoảng 2.700 tỷ đồng trong thời gian tới.

Đến hết quý III/2016, BIDV đạt tổng tài sản 956 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng tăng 0,4%, đạt 13,6% - đại diện BIDV cho biết.

Mức tăng tín dụng dự kiến năm nay của BIDV ở mức 18% - theo quy định từ Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn huy động của BIDV đạt trên 887 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 nghìn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ 2015, tương đương 71% kế hoạch năm. Trong đó thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,72%. 

ĐHCĐ bất thường đã thông qua toàn bộ nội dung được trình. 

Đan Nguyên