DGW lên kế hoạch lợi nhuận tăng 31%

HĐQT CTCP Thế giới số - Digiworld (DGW) lên kế hoạch năm 2016 với doanh thu 5.390 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015 (năm 2015 đạt 4.208 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). 
DGW lên kế hoạch lợi nhuận tăng 31%

HĐQT DGW cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%, dự kiến sẽ chốt danh sách và chi trả trong quý I/2016.

Đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận 2016 của DGW sẽ là mảng phân phối điện thoại di động và máy tính xách tay, máy tính bảng. Doanh thu kế hoạch đối với mảng điện thoại di động là 2.337 tỷ đồng. 

Ngoài ra, công ty con của DGW là Công ty TNHH MTV Digiworld Venture dự kiến đạt 40 tỷ đồng doanh thu và 1,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2016, DGW có kế hoạch mở rộng thêm 5 trung tâm dịch vụ khách hàng DGCare, nâng tổng số lên 10 DGCare.

Theo Phan Hằng
ĐTCK

Tin liên quan