Đầu tư Tân Bình đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 đi ngang

(BĐT) - Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX) dự kiến, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính niên độ 2019 đạt lần lượt 252,7 tỷ đồng và 87,2 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 10% và 1% so với thực hiện năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong niên độ tài chính năm 2018 (1/10/2017 - 30/9/2018), tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 229 tỷ đồng, chỉ bằng 37% cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 108 tỷ đồng và xấp xỉ 87 tỷ đồng, bằng 74% cùng kỳ năm 2017. 

    

Hoàng Việt