DATC sẽ mua nợ 3.000 tỷ trong năm 2018, tiếp tục tái cơ cấu Vinalines, SBIC

Kế hoạch lợi nhuận lại sụt giảm 12%, chỉ còn 350 tỷ đồng.
DATC sẽ mua nợ 3.000 tỷ trong năm 2018, tiếp tục tái cơ cấu Vinalines, SBIC

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông qua kế hoạch hoạt động trong năm 2018 với mục tiêu doanh số mua nợ, tài sản 3.000 tỷ đồng, cao nhất từ 2015 đến nay.

Trong khi đó, DATC dự kiến ghi nhận tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, cũng cao nhất từ 2015. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ 350 tỷ đồng, bẳng 88% kết quả năm 2017.

Tổng quỹ lương của công ty là 77,7 tỷ đồng cho số lao động bình quân dự kiến 245 người, trung bình mỗi lao động sẽ nhận lương 317 triệu đồng/năm.

Cũng trong năm 2018, DATC sẽ tái cơ cấu nợ TCT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC), tái cơ cấu TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines), CTCP Thực phẩm Miền Bắc thuộc TCT Thuốc lá Việt Nam và một số Tập đoàn và Tổng công ty khác.

Tại thời điểm cuối năm 2017, công ty mua bán nợ đang có khoản mục nợ phải trả 20.599 tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản. Vốn điều lệ phê duyệt là 6.000 tỷ đồng nhưng vốn thực góp của chủ sở hữu là 5.446 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được thành lập năm 2003, tiền thân là Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Đến cuối tháng 4/2014, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.


NDH