Đất Xanh muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại BĐS Sài Đồng

DXG sẽ chuyển nhượng lại BĐS Sài Đồng chỉ sau 3 tháng thâu tóm.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Bất động sản Sài Đồng mà DXG đang sở hữu.

HĐQT giao và ủy quyền cho ông Trần Công luận – Phó Tổng giám đốc quyết định các công việc liên quan bao gồm nhưng không hạn chế các công việc: Thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết DXG chỉ mới thâu tóm BĐS Sài Đồng khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ công ty Đất Xanh miền Bắc hồi tháng 12/2017 và thực hiện góp thêm vốn để nâng tỷ lệ sở hữu tại BĐS Sài Đồng lên trên 51%.

Hoạt động kinh doanh của DXG trong năm 2017 tăng trưởng mạnh với lợi nhuận đạt hơn 751 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 10.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2018, DXG lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 74% và 42% so với kết quả năm 2017.


NDH