Đạt Phương tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào đầu tháng 4

(BĐT) - Ngày 19/3 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã CK: DPG), nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 7/4 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Trước đó, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 18,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1,53 cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng dự định chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang HoSE. Thời gian thực hiện dự kiến vào đầu quý II/2018 sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển phê duyệt.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty ước doanh thu đạt 1.980 tỷ đồng, hoàn thành 95,7% kế hoạch; lãi ròng đạt 140 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu cả năm.

Hoàng Hải