Danameco có kết quả kinh doanh khả quan trong quý I

(BĐT) - Tổng công ty CP Y tế Danameco dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/5 tới trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh quý I/2016 đạt kết quả khả quan.

Theo đó, quý I/2016, doanh thu và lợi nhuận của Danameco đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu đạt 34,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 26,5 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 3,2 tỷ đồng (cùng kỳ là 2,7 tỷ đồng).

Theo kế hoạch đặt ra trong năm 2016, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 18 tỷ đồng, tăng 19 - 22% so với năm 2015.

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn với Danameco khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều sụt giảm so với năm 2014.           

Thanh Tú