Đa số doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu

(BĐT) - Báo cáo nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, đa số công nghệ sử dụng trong các dự án FDI ở Việt Nam chưa phải là công nghệ tiên tiến, hiện đại, mà chỉ ở mức trung bình so với thế giới. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại một số dự án thậm chí còn sử dụng công nghệ lạc hậu. Các công nghệ này tiêu tốn năng lượng và gây ra mức độ phát thải khí nhà kính cao hơn mức trung bình của thế giới.

Đánh giá về tình hình thực hiện chính sách về môi trường của các DN FDI, Báo cáo của CIEM chỉ ra, việc tuân thủ các quy định này tuy đã được cải thiện, song ở một số khu công nghiệp, DN vẫn chưa tuân thủ nghiêm túc pháp luật về môi trường. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường khu công nghiệp của các cơ quan nhà nước cũng chưa thật chặt chẽ.

Nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng đến việc quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các dự án FDI trong thời gian tới, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường cần rõ ràng và ổn định hơn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong cả giai đoạn tiền kiểm và hậu kiểm. Ông Cũng cũng kiến nghị xây dựng năng lực quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, đặc biệt phải có sự phối hợp ăn khớp giữa các cơ quan quản lý môi trường như cảnh sát môi trường, sở tài nguyên và môi trường, ban quản lý các khu công nghiệp…

Nguyễn Thủy