Đá Núi Nhỏ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

(BĐT) - CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã CK: NNC) vừa thông báo việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 và phương thức hoạt động năm 2018.

Theo đó, Công ty sẽ chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức 3.000 đồng/cổ phiếu. Với 21,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi ra gần 66 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 4/4.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 597,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 238, 6 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch thu về 614,4 tỷ đồng doanh thu và 220 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2018. Riêng trong quý I/2018, Công ty dự kiến đạt 124 đồng doanh thu và 44 tỷ đồng lợi nhuận.

Hoàng Hải