Công ty Phát triển nhà Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu 176 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX) vừa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với mục tiêu doanh thu là 176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,29 tỷ đồng.

Ngay trong quý I/2016, lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty là 2,36 tỷ đồng, tăng 64,85% (tương đương 1,473 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015. Lý giải về mức tăng vượt bậc này, NDX cho rằng, mặc dù tổng doanh thu giảm nhưng tỷ trọng doanh thu kinh doanh bê tông lại tăng hơn so với doanh thu xây lắp sau khi Công ty đầu tư 15 tỷ đồng thiết bị trạm 90 m3/h và xe vận chuyển bê tông, do đó, hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015, NDX đạt doanh thu 125 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp đạt 68 tỷ đồng, kinh doanh bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và dịch vụ xe máy công trình đạt hơn 40 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực bất động sản, doanh thu đạt 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận vượt 70,82% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi…      

 

Thanh Tú

Tin liên quan