Công ty Hưng Dũng xin thăm dò đất san lấp tại Núi Cháy (Nghệ An)

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Dũng đã có đơn xin thăm dò đất làm vật liệu san lấp tại Núi Cháy, xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Để bảo đảm quy trình thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo (1/8/2017), các cá nhân khác có đủ điều kiện thăm dò khoáng sản được quyền nộp hồ sơ xin thăm dò đất san lấp tại khu vực nêu trên vào Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 31, đường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).   

Hoàng Việt