Công ty Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai lên UPCoM

(BĐT) - Ngày 6/6/2018, Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai sẽ đưa 1.675.000 cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 16,75 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 5,22% so với năm 2016, trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất nước sạch đạt trên 31 tỷ đồng, chiếm 27,94% tổng doanh thu; doanh thu  từ hoạt động xây lắp đạt trên 81 tỷ đồng, chiếm 72,06% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,57 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2016. Công ty có vốn điều lệ 16,75 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản Công ty đạt 112,4 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 64%.       

Thế Anh