Công ty Dịch vụ công ích Quận 5: Công nợ lớn đe dọa hoạt động

(BĐT) - Công ty Dịch vụ công ích Quận 5 có vốn điều lệ 95 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ vệ sinh công cộng, duy tu bảo quản công viên... Những năm gần đây, kinh doanh bất động sản dần trở thành hoạt động chủ lực của Công ty. 
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty Dịch vụ công ích Quận 5 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2016. Ảnh: Quang Tuấn
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty Dịch vụ công ích Quận 5 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2016. Ảnh: Quang Tuấn

Tuy nhiên, hoạt động này cũng dẫn tới nhiều tồn tại về tài chính trước khi Công ty thực hiện cổ phần hóa trong năm nay theo Công văn 991/TTg-ĐMDN năm 2017 phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020.

Dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng nợ ngắn hạn của Công ty lên tới 274,7 tỷ đồng, vượt tài sản ngắn hạn 87,5 tỷ đồng. Chiếm 68% tổng nợ ngắn hạn là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Vì vậy, Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Toàn Cầu - đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Dịch vụ công ích Quận 5 cho rằng, yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, do đó có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt lần lượt 174,8 tỷ đồng và 9,4 tỷ đồng, giảm tương ứng 4% và 21% so với năm 2016. Trong đó, hoạt động dịch vụ công ích mang về 100,4 tỷ đồng (chiếm 57,4%), tăng 25% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 68,7 tỷ đồng (chiếm 40%), giảm 30% so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp từ kinh doanh bất động sản là 21%, cao hơn nhiều so với mức 10% của hoạt động dịch vụ công ích. Do đó, sự sụt giảm doanh thu từ bất động sản là nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế nhanh hơn so với mức giảm của doanh thu. Đóng góp còn lại cho doanh thu thuần của Công ty đến từ mảng xây dựng.

Theo báo cáo giám sát tài chính năm 2017, mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty năm 2017 là 11 triệu đồng/người/tháng, giảm nhẹ so với con số 12,5 triệu đồng/người/tháng của năm 2016.

Đối với nhân sự quản lý, thu nhập bình quân của người quản lý năm 2017 là 22,5 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn nhiều so với mức thu nhập năm 2016 là 35,2 triệu đồng/người/tháng. Số lượng viên chức quản lý vẫn giữ nguyên 5 người như năm 2016. 

Hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty Dịch vụ công ích Quận 5 vẫn chưa trích lập đầy đủ dự phòng cho khoản công nợ phải thu 28 tỷ đồng với ông Phan Việt Tiến. Ông Tiến có liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” và “đưa hối lộ” tại Công ty Phát triển nhà Quận 5 (hiện tại đã sáp nhập vào Công ty Dịch vụ công ích Quận 5). Theo phương tiện thông tin đại chúng, ông Tiến đã bị tuyên án phạt tù do hành vi nêu trên. Đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính năm 2017, kiểm toán chưa nhận được thông tin liên quan đến việc ông Tiến hoàn trả khoản nợ này. Đây cũng là khoản phải thu phát sinh từ các năm trước, do vậy khả năng thu hồi khoản nợ này là rất thấp.

Liên quan đến việc giảm tài sản của Công ty, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán thì Dự án Trung tâm thương mại Tản Đà - Cao Lầu có giá trị theo sổ sách là 54 tỷ đồng được dự định bàn giao về cho đơn vị chủ quản và đã ghi nhận giảm tài sản và công nợ phải trả khác tương ứng. Tuy nhiên, việc ghi giảm tài sản này chưa có quyết định của đơn vị chủ quản cũng như chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao.

Đáng chú ý là khoản phạt chậm nộp tiền sử dụng đất Khu dân cư Vĩnh Lộc từ những năm trước với số tiền 145,7 tỷ đồng được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn theo Công văn số 511/TCKH ngày 18/10/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 mà không được xử lý một cách phù hợp tại thời điểm phát sinh hay phân bổ chi phí trong kỳ. Vì vậy, nếu Công ty ghi nhận toàn bộ khoản chi phí này trong năm 2017 sẽ làm cho lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm đi tương ứng.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay. Với tình hình tài chính kém khả quan, việc bán với giá khởi điểm bao nhiêu sẽ quyết định sự thành công của đợt IPO.

Hoàng Việt

Tin liên quan