Công ty đa quốc gia thiếu minh bạch thông tin

(BĐT) - Trong số 22/100 công ty đa quốc gia có hoạt động tại Việt Nam được đánh giá, có 13 công ty Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc cũng là nhóm có điểm trung bình thấp nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là kết quả nghiên cứu về “Minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia ở thị trường mới nổi” năm 2016 (TRAC EMM) của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) vừa được công bố.

Trong lĩnh vực công bố chương trình phòng, chống tham nhũng (PCTN) nội bộ, 18/22 công ty có hoạt động ở Việt Nam không công bố chính sách nghiêm cấm các khoản chi phí bôi trơn, và 16/22 công ty không công bố yêu cầu các cơ sở đại diện của họ ở Việt Nam phải tuân thủ các chính sách PCTN như đang áp dụng tại trụ sở.

Trong lĩnh vực minh bạch về cơ cấu tổ chức, điểm trung bình của 22 công ty nói trên là 3,9/10. Nhiều công ty thậm chí không công bố tên của các công ty con mà họ sở hữu toàn bộ tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực công bố số liệu tài chính của công ty tại các quốc gia mà họ hoạt động, có sự khác biệt lớn giữa mức độ công ty công bố dữ liệu trong nước và ở nước ngoài. Đặc biệt, 19/22 công ty có hoạt động tại Việt Nam không công khai các số liệu tài chính cơ bản (như doanh thu, chi phí vốn, thu nhập trước thuế, thuế và các khoản đóng góp cho cộng đồng) liên quan đến các hoạt động tại Việt Nam, trong khi vẫn công bố những số liệu này ở quốc gia nơi họ đặt trụ sở.

Nghiên cứu “Minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia ở thị trường mới nổi” đánh giá 100 công ty đa quốc gia đặt trụ sở tại thị trường mới nổi  và có hoạt động tại 185 quốc gia theo ba lĩnh vực công khai, bao gồm: chương trình PCTN của công ty, báo cáo về cơ cấu tổ chức công ty và số liệu tài chính cơ bản tại các nước mà công ty có hoạt động.
Theo TI, trong bối cảnh Việt Nam mở cửa thị trường, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang các quốc gia khác, việc doanh nghiệp công bố thông tin về hoạt động trong nước cũng như ở nước ngoài là hết sức cần thiết. Nếu doanh nghiệp hạn chế cung cấp những thông tin này, các bên liên quan bao gồm cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, người dân và tổ chức xã hội trong nước khó có thể đánh giá và giám sát hoạt động cũng như tác động của doanh nghiệp lên cộng đồng.

Cũng theo TI, công bố thông tin là yêu cầu và hoạt động cơ bản để doanh nghiệp thể hiện và đảm bảo tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và công chúng. Để tăng cường công khai minh bạch, các doanh nghiệp cần thông tin đầy đủ về chương trình PCTN nội bộ, cơ cấu tổ chức và số liệu tài chính cơ bản tại các quốc gia mà doanh nghiệp hoạt động. Thông tin nên được thể hiện bằng ngôn ngữ địa phương và ít nhất một ngôn ngữ quốc tế để tạo điều kiện cho việc theo dõi của công chúng.

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật điều chỉnh việc công khai thông tin của doanh nghiệp có thể tạo ra tác động to lớn và bền vững. Chính phủ Việt Nam cần ban hành quy định yêu cầu doanh nghiệp công bố rộng rãi thông tin về cơ cấu tổ chức, dữ liệu tài chính cơ bản của doanh nghiệp ở tất cả các quốc gia nơi họ có hoạt động. Đặc biệt, cần quy định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thiết lập chương trình PCTN nội bộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực thi hiệu quả.             

Thanh Tú

Tin liên quan