Công trình Viettel chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%

CTR sẽ chia cổ tức tiền mặt 10% và 10% bằng cổ phiếu.

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (UPCoM: CTR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20%.

CTR sẽ chốt quyền cổ đông nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%. Với 47,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng công ty dự tính chi ra hơn 47 tỷ đồng trong đợt này.

Danh sách nhận cổ tức sẽ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và thông báo theo ngày đăng ký cuối cùng là 19/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào 5/12.

Công trình Viettel cũng lên phương án phát hành 4,7 triệu cổ phiếu mới để thực hiện chia cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành tương ứng là 10% và vốn điều lệ dự kiến sau phát hành trên 518 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018, CTR ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 111 tỷ đồng. Từ đó tổng công ty quyết định phân phối cổ tức với tỷ lệ 20%. Cho năm 2018, CTR lên kế hoạch có lãi sau thuế 145 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến 10-20%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR đang giao dịch tại mức giá 23.300 đồng/cp, giảm 14% trong 1 tháng qua nhưng đã tăng 24% sau một năm.


NDH