Con gái Chủ tịch HĐQT SEB hoàn tất chi 200 tỷ để sở hữu 25% vốn

Sau giao dịch, tổng sở hữu của Chủ tịch SEB và con gái đã đạt trên 50% vốn công ty.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX:SEB) thông báo Ủy viên HĐQT Đinh Thu Thủy đã hoàn tất mua vào 5.035.000 cp SEB vào ngày 5/6. Sau giao dịch bà Thủy sở hữu 25,18% vốn SEB.

Bà Thủy là con gái của Chủ tịch HĐQT công ty – ông Đinh Quang Chiến. Bản thân của ông Chiến cũng đang sở hữu 24,97% vốn SEB. Như vậy, tổng sở hữu của hai cha con là 50,15% vốn công ty.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, các cổ đông đã thông qua việc bà Đinh Thu Thủy nhận chuyển nhượng hơn 5 triệu cp từ hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Huyền Bích mà không phải thực hiện chào mua công khai. Trong đó, bà Mai bán 3.124.860 cp, tỷ lệ 15,62% và bà Huyền Bích bán 1.919.500 cp, tỷ lệ 9,6% vốn SEB.

Trên thị trường chứng khoán, phiên 5/6 đã có giao dịch thỏa thuận khối lượng 5.035.160 cổ phiếu, trị giá 202,4 tỷ đồng. Theo đó, số tiền bà Thủy chi ra để mua 5.035.000 cp SEB vào khoảng 202,39 tỷ đồng.

Ngày 25/6 tới đây, SEB sẽ chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%, ứng khối lượng phát hành 12 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển (16,2 tỷ), quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (15,2 tỷ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88,6 tỷ).


NDH