Có thể loại khỏi quy hoạch 25 nhà máy nhiệt điện than

(BĐT) - Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh (GreenID) vừa công bố "Bản Thiết kế cho tương lai năng lượng sạch của Việt Nam", kết quả từ nghiên cứu “Các kịch bản phát triển nguồn điện tại Việt Nam” do chuyên gia của Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh thực hiện theo hướng có lợi cho sức khỏe, hợp lý về chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu với 5 kịch bản để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng sau năm 2020, Việt Nam có khả năng không cần xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới mà vẫn duy trì hệ thống năng lượng an toàn với giá cả hợp lý.

Nghiên cứu cho thấy phương án an toàn nhất và chấp nhận được để đáp ứng nhu cầu năng lượng tương lai của Việt Nam, đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận Paris là cắt 30 GW điện than, tương đương với việc đưa ra khỏi quy hoạch 25 nhà máy điện than.

Hiện theo quy hoạch, Việt Nam có 26 nhà máy điện than (tương đương 32.510MW) sẽ xây dựng sau năm 2020       

Việt Anh