Cổ phiếu APG ra khỏi diện bị cảnh báo

Sở GDCK Hà Nội vừa có quyết định đưa cổ phiếu APG của CTCK An Phát ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 31/3/2016, do APG kinh doanh có lãi trở lại. 

Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, trong năm qua, APG đạt 32,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 24,2 tỷ đồng.

Dự kiến, trong tháng 4/2016, APG sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016. Trong định hướng hoạt động năm nay, cũng như giai đoạn tới, ngoài tiếp tục dồn nguồn lực cho nâng cao hiệu quả các mảng kinh doanh chính là môi giới, tư vấn, APG sẽ tập trung tìm kiếm cơ hội M&A với các CTCK khác, nhằm mở rộng khách hàng, nâng cao năng lực tài chính, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.

 

 

Theo H.Hòe
ĐTCK