Cổ phần hóa Mobifone đúng tiến độ sẽ thu về 20.000 tỷ đồng

(BĐT) - Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Mobifone là một trong những doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, đang làm ăn có lãi, nên việc cổ phần hóa doanh nghiệp này cần thận trọng, phải theo lộ trình.
Mobifone là một trong những doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Ảnh: NT st
Mobifone là một trong những doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Ảnh: NT st

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông tin, Mobifone có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức 49,35% (cao hơn cả Viettel với 40%), tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2015 đạt 6.922 tỷ đồng, nộp bình quân cho ngân sách 1,5 tỷ đồng tiền thuế/năm, ít có doanh nghiệp nào nộp thuế/đầu người cao như vậy.

Tính đến ngày 25/12, tái cơ cấu trong lĩnh vực viễn thông đạt 93% kế hoạch về cổ phần hóa, thoái vốn đạt 9.990 tỷ đồng, thu về hơn 15.000 tỷ đồng. Riêng với Mobifone, nếu cổ phần hóa đúng tiến độ thì sẽ thu về 20.000 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, hiệu quả trong cổ phần hóa của Mobifone là yếu tố được đặt lên hàng đầu, sau đó mới là tiến độ cổ phần hóa. Việc đánh giá giá trị của doanh nghiệp được cho là rất quan trọng.

Mobifone đã được chỉ đạo cổ phần hóa từ năm 2005 nhưng do quá trình thẩm định giá rất khác nhau nên tiến độ đã bị dừng lại cho đến nay. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, thời gian tới sẽ gửi báo cáo thẩm định giá và phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng.              

Trần Tuyết