Chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thành Cty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần.