Chỉ định Nissho Electronics - VINECO nâng cấp hệ thống truyền dẫn 111 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam - Công ty CP Các hệ thống viễn thông VINECO vừa được chỉ định thực hiện Gói thầu Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm nâng cấp dung lượng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2018 thuộc Dự án Mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định số 2125/QĐ-VNPT Net-KHĐT-PTM ngày 01/10/2018 của Tổng công ty Hạ tầng mạng (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), giá gói thầu là hơn 12,753 tỷ  VND và 4,343 triệu USD (tỷ giá USD/VND là 22.815). Giá trúng thầu là khoảng 111,854 tỷ VND (đã bao gồm thuế GTGT). Loại hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Trước đó, vào năm 2016, Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam  liên danh với Vineco Telecommunication Systems Joint Stock Company trúng đấu thầu hạn chế quốc tế Gói thầu Thiết kế, cung cấp và đo kiểm hệ thống truyền dẫn phía Đông Bắc năm 2015 (giá gói thầu là 6.772.524 USD, giá trúng thầu là 5.300.000 USD và 109.566.000 VND).

Vào năm 2017, Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam từng được chỉ định thực hiện Gói thầu Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017 (giá gói thầu là 71,146 tỷ VND, giá trúng thầu là 66,346 tỷ VND).

Ngọc Minh